Гейбриъл Казънс (Gabriel Cousens)


Д-р сър Гейбриъл Казънс, доктор по медицина, доктор по холистична медицина, доктор по богословие, основател и ръководител на Възстановителен център „Дървото на живота”, е водещ автор, световно известен духовен учител и специалист по хранене със сурова, жива храна. Той Ви Благославя с Мир, Любов и Радост

Д-р сър Гейбриъл Казънс, доктор по медицина, доктор по холистична медицина, доктор по богословие, дипломат на Американския съвет по Интегративна холистична медицина, дипломат по аюрведа, лекар на душата, преподава и живее по принципите на седмократния мир.

Към процеса на пробуждане и изцеление, д-р Гейбриъл Казънс добавя основата си като холистичен лекар, изследовател в областта на медицината, световно признат диетолог по жива храна, психиатър, семеен терапевт, хомеопат, равин, акупунктурист, практикуващ аюрведа, специалист по духовно постене на зелени сокове и постене за детоксикация, екологичен водач, експерт по рейки, световно известен духовен учител, автор, лектор, водещ междукултурни диалози, световен борец за мир, за да осигури уникален холистичен подход за подхранване на гладната душа.

Като част от служенето си, д-р Казънс е публикувал изследвания в журнал „Biochimica et Biophysica Acta”, Журнал за психофармакология, Журнал за училищното здраве и Журнал за ортомолекурярна медицина.

Той е автор на няколко книги:

• Духовно хранене: шест основи за духовен живот и пробуждане на Кундалини
• Кухня на дъгата – зелена жива храна
• Съзнателно хранене
• Без депресия за цял живот
• Тахионовата енергия
• Седемкратният мир
• Духовно хранене и диетата на дъгата
• Да създаваш мир като станеш мир: Седемкратният път на есеите
• Има лек за диабета


Гейбриъл е есейски учител от 1984г. и основава Есейския орден на Светлината през 1993г. Д-р Казънс поставя началото на Възстановителния център „Дървото на живота” през 1994г. в Патагония, Аризона и продължава да го ръководи и досега. Това е един от малкото такива центрове по света, който има мисия да помага на хората и на планетата да се трансформират и изцелят физически, емоционално, физиологически и духовно, като направят преход от културата на смъртта и войната към Културата на Живота и Освобождението.

За д-р Казънс може да се напишат още много страници, но е най-добре човек да се запознае с него от книгите му, ако не може лично. Засега само „Съзнателно хранене” е издавана на български. На блога продължавам да превеждам статии от д-р Казънс, а да се надяваме, че скоро ще бъдат преведени и издадени още негови книги.

Статии от Гейбриъл Казънс в блога:
Автентична (истинска) храна и природосъобразно земеделие
Статия за протеините
Хранене с ниско гликемично съдържание
Представяне на Седмократния път към Мир - първо ниво на осъзнаване
Седмократният път към Мир - втора част
Седмократният път към Мир - трета част

Dr. Sir Gabriel Cousens M.D., M.D.(H), D.D., founder and director of The Tree of Life Rejuvenation Center, is a leading author, and world renowned spiritual teacher and expert in raw, living foods nutrition. He Blesses You with Peace, Love & Joy

Dr. Sir Gabriel Cousens, M.D., M.D.(H), D.D. (Doctor of Divinity), Diplomate of American Board of Integrative Holistic Medicine, Diplomate Ayurveda, a physician of the soul, teaches and lives the sevenfold peace.

To the process of awakening and healing, Gabriel Cousens, M.D., M.D.(H), weaves a background as a holistic physician, medical researcher, world-recognized live-food nutritionist, psychiatrist, family therapist, homeopath, Rabbi, acupuncturist, Ayurvedic practitioner, expert on green juice spiritual fasting and detoxification fasting, ecological leader, Reiki master, internationally celebrated spiritual teacher, author, lecturer, culture-bridger, world peaceworker, to give a unique holistic approach to nurturing the hungry soul.

As part of service, Gabriel Cousens, M.D., M.D.(H) has published research in the Journal of Biochimica et Biophysica Acta, Psychopharamacology, School Health, and Journal of Orthomolecular Medicine.
He is author of several books.
• Spiritual Nutrition: Six Foundations for Spiritual Life and the Awakening of Kundalini
• Rainbow Green Live-Food Cuisine
• Conscious Eating
• Depression-Free for Life
• Tachyon Energy
• Sevenfold Peace
• Spiritual Nutrition and the Rainbow Diet
• Creating Peace by Being Peace: An Essene Sevenfold Path
• There Is a Cure for Diabetes

Gabriel is an Essene teacher since 1984 and founded the Essene Order of Light in 1993. Dr. Cousens, developed the Tree of Life Rejuvenation Center in 1994 in Patagonia, Arizona, which he continues to direct. It is one of the most unique spiritual centers in the world with a mission to help individuals and the planet transform and heal physically, emotionally, psychologically, and spiritually, making the transition from a culture of death and war to a Culture of Life and Liberation.
We could write multiple pages about Dr Cousens but it is best that one gets acquainted with him if not personally, then through his books. At present only Conscious Eating has been published in Bulgarian. I will continue translating and posting articles by him at the blog, and hopefully more of his books will be translated and published shortly.